[DZit] Hướng dẫn làm phụ đề karaoke bằng phần mềm Aegisub

June 19, 2020

All Comments

  • Cho mình hỏi video dọc thì chỗ Aspect Ratio chọn tỉ lệ nào v?

    Phạm Lam June 19, 2020 10:48 am Reply
  • Mày nói tao buồn ngủ

    Play Boy June 19, 2020 10:48 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *