Om Mani Padme Hum- Bản chuẩn

June 18, 2020Thần chú Mani – Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn
Om Mani Padme Hūm[1] (chữ Devanāgarī: ॐ मणि पद्मे हूं, tiếng Tây Tạng: ཨོཾ་མ་ནི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ་) là một câu Chân ngôn tiếng Phạn, được xem là chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát và là chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn” tức là “Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ”.

Có thể dịch câu này là Om, ngọc quý trong hoa sen, Hūm. Theo âm Hán-Việt, câu này được đọc là Úm ma ni bát ni hồng (zh. 唵嘛呢叭𡁠吽, chữ 𡁠 cũng được viết dị dạng là 咪), hoặc Án ma ni bát mê hồng.

Thông thường người ta không giảng nghĩa Chân ngôn, nhưng ở đây cần nói thêm là: “ngọc quý” biểu hiện cho Bồ-đề tâm (bodhicitta), “hoa sen” chỉ tâm thức con người, ý nghĩa là tâm Bồ-đề nở trong lòng người. Tuy nhiên Chân ngôn có những âm thanh riêng biệt và những tác dụng bí ẩn theo cách trình bày của Kim cương thừa. Đối với Phật giáo Tây tạng thì Oṃ Maṇi Padme Hūṃ ཨོཾ་མ་ནི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ་ chính là lòng từ bi rộng lớn, muốn đạt Niết-bàn vì lợi ích của chúng sinh. Vì vậy sáu âm tiết của thần chú này cũng được xem là tương ưng với sáu cõi tái sinh của dục giới (Hữu luân, Tam giới).

Nguồn: https://tokodewasa.net/

Xem thêm bài viết khác: https://tokodewasa.net/am-nhac/

All Comments

 • Om mani pemde hung

  Mohan Tamang June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Om Mani padme hum
  Om Mani padme hum
  Om Mani padme hum…🙏🙏🙏

  Chị hằng Chú cuội June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Mình muốn là kinh phật thì tat cả dem không có quảng cáo trên google thì sẽ thanh tịnh hon và không pha vo su tin nghi của nha phật và mọi người dem sẽ hoan hỷ xả không có sau muôn và buồn phiền lua nhu the thi tam sẽ thanh tịnh không vuong ban dieu gi cả

  Minh Pham van June 18, 2020 11:07 am Reply
 • om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,

  nam duong June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Om mani padne hum

  nghi tue June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Nam mô a Di Đà Phật NAM mô a Di Đà Phật NAM mô a Di Đà Phật

  Lang Trần June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Tibetan Incantations

  Tinh Nguyen June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Bài ca về vũ trụ này và ca ngợi các đấng thần linh trong vũ trụ bao la này

  my nguyen June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Nghe nhạc này nhà minh chữi😥 sợ ma quỷ theo vào nhà😥😥😥

  Can Nguyen June 18, 2020 11:07 am Reply
 • 💖💙🌻🌻

  Chien Tran June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Xin chao cac ban.Neu ban nao khong co kinh Địa Tạng hay muon thinh bat ky quyen kinh nao nhưng không đủ phương tiện để thỉnh thi hay pm email cho tôi nhé. Tôi se gui tang cac ban. Xin đừng ngần ngại.
  hn8367@gmail.com
  Ban không cần kể thông tin cá nhân. Chỉ can thông tin ngắn gon thôi
  1, Họ tên người nhận.
  2, Địa chỉ để nhận.
  3, Tên Kinh và số quyến
  Cho du ban o xa tận chân trời goc bể den dau Viet Nam hay nuoc ngoai thi tôi cung se đưa kinh đến nơi cho cac ban chi can cho tôi dia chi ma ban co thể toi de nhận.
  Nếu các bạn nhan tin ma van chưa nhận được phan hoi thì hãy kien nhẫn cho tôi một cơ hội lần nữa bằng cách nhắn lại vi có thê chúng tôi không nhìn thấy tin nhắn của các bạn. Tôi sẽ hoi am tất cả tin nhắn của các bạn. Nếu không tim duoc sách các bạn muốn chắc chắn tôi cũng sẽ cho các bạn hay.
  A Di Đà Phật.

  Helen Nguyen June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ☘️ A Di Đà Phật ☘️

  Mai Le June 18, 2020 11:07 am Reply
 • A di da phat

  Cuong Nguyen June 18, 2020 11:07 am Reply
 • The Best…..# 1

  Thanh Trieu June 18, 2020 11:07 am Reply
 • rat la hay nge sao long toi rat nhe nhan

  Gia Linh Kim June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Om Mani Padme Hum Is Not Enough.

  Steven Kok June 18, 2020 11:07 am Reply
 • OM MANI PADME HUM

  'UM LAM-UM XỈ LÂM-UM MANI PADME
  HUM-UM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA, BỘ LÂM" “Thiện nam tử ! Sáu
  chữ Đại Minh Đà La Ni đó là Bản Tâm vi diệu của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Nếu
  biết Bản Tâm vi diệu ấy, tức biết giải thoát”. Đức Phật nói: “ Nếu có người
  thường thọ trì 06 chữ Đại Minh Đà La Ni thì khi trì tụng có 99 căng già sa số
  Như Lai nhóm hội, có vô số Bồ Tát nhiều như vi trần nhóm hội, cũng có chúng
  Thiên tử ở 32 cõi Trời cũng đều nhóm hội. Lại có 04 vị Đại Thiên Vương ở 04
  phương làm hộ vệ. Có Ta Nga La Long Vương (Sàgara Nàgaràjà), Vô Nhiệt Não Long
  Vương (Anavatapta Nàgaràja), Đắc Xoa Ca Long Vương (Taksïaka Nàgaràja), Phạ Tô
  Chỉ Long Vương (Vàsuki Nàgaràja). Như vậy, vô số trăm ngàn câu chi na khế đa
  Long

  LỢI ÍCH CỦA NGŨ BỘ CHÚ: Ngũ Bộ Chú nếu
  ai trì tụng được lâu dài thì công đức vô cùng to lớn. Không thể tính đếm, phàm
  có nguyện chi cũng đều thành tựu. Luôn gần gủi chánh pháp, tam bảo, vĩnh viễn
  xa lìa ác đạo, làm bạn lành với các thiện tri thức, bồ tát, chư thiên luôn ủng
  hộ. Chư Phật Gia trì ngày đêm. Công đức, lợi ích không thể nghĩ bàn . ( Bạn có
  thể xem thêm chú thích của Ngũ Bộ Chú Này)

  OM MANI PADME HUM là mật chú tối thắng
  của các đức như lai cũng là của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thần chú là có nhiều ý nghĩ
  hóa giải tam độc , bạch trừ tai chướng , tiêu trừ bệnh tật,hóa giải yêu ma,
  thêm phần công đức….Thần chú này có nhiều ý nghĩa chỉ có phật bồ tát mới có
  thể diễn thuyết hết công đức thù thắng của nó. Khi trì chú lục tự đại minh này
  sẽ tiêu trừ khố ách phiên não, an vui tự tại thâm tâm http://tamduyen.blogspot.com/2017/02/om-mani-padme-hum.html

  NAM MO QUAN THE AM BO TAT June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Om Mani pad mê hum Om Mani pad mê hum Om Mani pad mê hum Om Mani pad mê hum Om Mani pad mê hum Om Mani pad mê hum

  Mẫn Bui June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Ai hát và đánh nhạc bài này vậy mn

  Tinh Nguyen June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Vnc Sjc= Talented Angel It!
  Thankyou so Much!

  KyAnh- GameNoPro June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Morning time this song is good om mani padme hum om mani padme hum

  Bijaya Gurung June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Mỗi khi mệt tinh thần tôi đều nghe và biết mọi thứ đều vô thường nên chẳng cần phải lo nhiều.

  Tran Anhxvi June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ***!
  Nam Mô A Di Đà Phật ***!
  Nam Mô Hoan Hỉ Di Lặc Tôn Phật ***!
  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại bi A Di Đà Phật ***!

  KyAnh- GameNoPro June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Very Beautiful *****!
  Tuyệt Phẩm Của Sự Hoàn Mỹ Hảo ******!
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát ***!
  Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ***!
  Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Từ Đại bi Tâm Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ tát ***!
  Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ***!
  Thankyou so Much Special VNCSJC***!!!

  KyAnh- GameNoPro June 18, 2020 11:07 am Reply
 • http://duocsuluuly.blogspot.com/

  Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phật nói
  pháp thanh tịnh vi diệu. Này Hư không! Hãy uống cạn tất cả họa tai, hãy làm sạch
  tất cả họa tai. Này Sức nóng! Hãy phát hỏa, phát hỏa thiêu đốt tất cả họa tai,
  đốt sạch tai họa. Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuất hiện để tiêu trừ họa tai đen
  tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thật an lành. NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG
  KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần

  NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG PHAT June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Om Mani pad mê hum 💖💎💎🌻🌻🌻🌷🙏🙏🙏 Om Mani pad mê hum 💖💖🌻🌻🌻 Om Mani pad mê hum 💖💖💖🌻🌻🌻 Om Mani pad mê hum 💖💎💎💎💖🌻🌻

  ngân Ngân Lê June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Tuyệt Phẩm của Sự Hoàn Mỹ Hảo!
  Tuyệt Đỉnh Hoàn Mỹ Hảo!
  Nam Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ***!!!
  Nam Nam Mô A di Đà phật ***!
  Nam Nam Mô Hoan Hỉ Di Lặc Tôn Phật ***!
  Nam Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ***!
  Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ***!
  Thankyou Very Much!!!

  Kì Anh Vũ June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Tuyệt Phẩm của Sự Hoàn Mỹ Hảo!
  Tuyệt Đỉnh Hoàn Mỹ Hảo!
  Nam Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ***!!!
  Nam Nam Mô A di Đà phật ***!
  Nam Nam Mô Hoan Hỉ Di Lặc Tôn Phật ***!
  Nam Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ***!
  Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ***!
  Thankyou Very Much!!!

  Kì Anh Vũ June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Bien song

  Phan Duy June 18, 2020 11:07 am Reply
 • Éste mantra es hermoso me encanta tanto que me tatue sus sílabas en mi costado derecho junto con la flor de loto

  Laura Perez June 18, 2020 11:07 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *