Om Mani Padme Hum – Tiếng Mông Cổ

June 15, 2020🎁 ẤN TỐNG: 108 mẫu quà tùy chọn:

Nhạc Om Mani Padme Hum (giai điệu Mông Cổ, lời Hoa, phụ đề Việt):

Playlist nhạc thần chú Om Mani Padme Hum:

Chào các bạn, vị này không phải là Ani Choying Drolma, mà là 王逍(佛母白玛卓嘎). Các bạn google để tìm thông tin nhé.

NGHĨA CỦA BÀI HÁT:

1. Kiền tâm quy y hỗ chủ tam bảo chân tâm liên mẫn từ mẫu chúng sanh. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
2. Phật vi đạo sư pháp vi chánh đạo tăng vi thánh lữ đồng vi cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
3. Đăng san giai thê quá hà thuyền chu khu ngu tuệ đăng hiểm ải thản đồ. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
4. Khẩu tụng chân ngôn tâm trung kì đảo địa ngục liệt hỏa tòng thử tức diệt. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
5. Thường tụng lục tự hung trung phát nguyện lãnh ngục băng tuyết tiêu dung biến noãn. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
6. Tụng trì lục tự uy lực vô bỉ thập bát địa ngục biến thành nhạc thổ. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
7. Thế gian vô thật nhân duyên nan liệu sanh tử luân hồi hành thiện vi yếu. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
8. Vạn vật vô thường thiện ác giao thế hướng thiện tinh tiến thỉ chí bất du. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
9. Hạ mãn nhân sanh nan đắc chí bảo hư độ thử sanh thật vi khả tích. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
10. Tham tâm vô cảnh dục vọng giai không ác thú nghiệp nhân khí chi tòng thiện. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
11. Vạn ác phiền não tội nghiệt căn nguyên thì khắc đề phòng phàm phu si niệm. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
12. Cường tráng thân khu nhập thổ hoang dã khu tẩu tử thần thượng sư dẫn lộ. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
13. Ma ni tụng từ hỗ chủ tam bảo nặc ngạn hoạt phật thuận khẩu tiện xướng. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
14. Kiền thành đính lễ quan âm bồ tát tiêu trừ tội nghiệt tốc chứng phật quả. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
15. Như lai phật tử từ bi dẫn lộ chúng sanh vãng sanh cực lạc phật thổ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

Lục tự đoạn trừ lục đạo khổ nan tụng!

“OM” tự phóng quang chiếu diệu thiên giới tử khổ nan nhẫn quan âm cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

“MA” tự quang chiếu a tu la giới tranh đấu tử thương quan âm cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

“NI” tự phóng quang chiếu lượng nhân gian sinh lão bệnh tử quan âm cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

“PAD” tự phóng quang chiếu lượng súc sinh xuẩn á thống khổ quan âm cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

“ME” tự phóng quang chiếu lượng ác quỷ cơ ngã nan ngao quan âm cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

“HUM” tự phóng quang chiếu lượng địa ngục lãnh nhiệt tiên ngao quan âm cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

I don’t own any materials of this clip.

Nguồn: https://tokodewasa.net/

Xem thêm bài viết khác: https://tokodewasa.net/am-nhac/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *