Phần mềm quản lý và thi trắc nghiệm

June 19, 2020Hệ thống quản lý, trộn đề và thi trắc nghiệm QATest

Là một trong số các đơn vị cùng tham gia xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm, Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Quang Anh đã và đang xây dựng, phát triển hệ thống quản lý, trộn đề và thi trắ nghiệm QATest.
1. Giải pháp công nghệ và khả năng đáp ứng yêu cầu bài toán của hệ thống
1.1 Giải pháp công nghệ:
o Xây dựng phần mềm hoạt động trên máy tính, sử dụng hệ điều hành Windows của Microsoft.
o Phần mềm xây dựng thân thiện với người dùng, dễ dàng sử dụng.
o Phần mềm áp dụng cho môn thi trắc nghiệm, trong hệ thống các phòng máy tính có kết nối mạng nội bộ (mạng LAN).
1.2 Khả năng đáp ứng yêu cầu:
1.2.1 Phần mềm cho phép người dùng tạo ngân hàng câu hỏi thi với số lượng lớn, đa dạng về loại hình câu hỏi:
 Dạng 1: Nối câu hỏi cột A với đáp án phù hợp ở cột B.
 Dạng 2: Câu hỏi trắc nghiệm với 4 đáp án trả lời.
 Dạng 3: Dựa vào đoạn văn trả lời câu hỏi bằng cách chọn “Right”, “Wrong”, “Doesn’t say”.
 Dạng 4: Điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn.
 Dạng 5: Dựa vào đoạn văn, trả lời câu hỏi.
 Dạng 6: Viết lại câu theo các từ gợi ý (tự luận).
 Dạng 7: Viết đoạn văn theo chủ đề (tự luận).
1.2.2 Phần mềm cung cấp chức năng tạo bộ đề thi trắc nghiệm một cách tự động với cơ chế:
8.3 Mỗi sinh viên, học viên tham gia thi sẽ có 1 mã đề riêng.
8.4 Trong mỗi đề có số lượng câu hỏi thi đầy đủ theo đúng yêu cầu quy định của từng đơn vị trường học.
8.5 Trong mỗi đề thi có sự tráo đổi thứ tự câu hỏi và đáp án trả lời.
8.6 Tạo tính khách quan, trung thực, hạn chế gian lận trong kì thi trắc nghiệm.
1.2.3 Người dùng có thể tạo kì thi trắc nghiệm nhanh chóng, dễ dàng.
1.2.4 Trong quá trình sinh viên làm bài thi, giáo viên coi thi có thể và giám sát quá trình làm bài thi của thí sinh ngay trên máy chủ.
2. Giới thiệu chi tiết hệ thống
Hệ thống quản lý, trộn đề và thi trắc nghiệm trong mạng nội bộ, được chia làm 6 phân hệ:

o Phân hệ quản lý hệ thống
o Phân hệ quản lý sinh viên
o Phân hệ quản lý ngân hàng câu hỏi
o Phân hệ quản lý kì thi
o Phân hệ quản lý thi
o Phân chức thi trên máy sinh viên

a) Phân hệ quản lý hệ thống:
 Hỗ trợ cấu hình thông tin người dùng trên phần mềm.
 Bật/ Tắt kết nối máy chủ.
b) Phân hệ quản lý sinh viên:
 Quản lý danh sách trường học, lớp học (tạo mới, sửa).
 Quản danh sách sinh viên trong theo trường lớp.
c) Phân hệ quản lý ngân hàng câu hỏi:
 Quản lý ngân hàng câu hỏi tiếng Anh, Nga
 Nhập ngân hàng câu hỏi theo từng thể loại câu hỏi.
 Cho phép nhập ngân hàng câu hỏi từ file Excel theo mẫu có sẵn.
d) Phân hệ quản lý kì thi:
 Tạo mới kì thi trắc nghiệm trên phần mềm, quản lý thời gian, số lượng sinh viên tham gia trong mỗi kì thi.
 Tạo đề thi cho từng sinh viên tham gia thi với các kì thi tương ứng.
 In ấn đề thi của sinh viên ra file word theo từng mã đề.
e) Phân hệ quản lý thi:
 Quản lý danh sách các kì thi đang diễn ra trong ngày hiện tại.
 Trạng thái sinh viên thi được cập nhật liên tục trên hệ thống máy chủ (Đã đăng nhập vào phần mềm thi, đang thi, đã thi xong).
 In danh sách sinh viên có tên trong kì thi
 In danh sách điểm của các sinh viên tham gia thi sau khi thời gian thi kết thúc
f) Phân hệ chức năng thi trên máy sinh viên:
 Sinh viên đăng nhập vào hệ thống thi trên máy tính
 Sau khi kết nối thành công với máy chủ, sinh viên sẽ tham gia làm bài thi.
 Kết thúc bài thi, sinh viên có thể biết ngay kết quả hiển thị trên màn hình máy tính.

3. Ưu điểm của hệ thống
a. Về cơ sở hạ tầng:
– Phần mềm chạy trên máy tính cài hệ điều hành Windows.
– Dễ dàng triển khai trên mọi hệ thống mạng phần cứng giao thức TCP/IP.
b. Về chức năng hệ thống:
– Cho phép người dùng tạo ngân hàng câu hỏi thi với số lượng lớn. Nhập câu hỏi thi từ file Excel theo mẫu có sẵn.
– Tạo bộ đề thi trắc nghiệm, đảm bảo tính khách quan, trung thực.
– Câu hỏi trong các bộ đề được phần mềm lấy ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi thi, được đổi thứ tự câu hỏi và thứ tự đáp án trong mỗi đề.
– Cán bộ coi thi có thể theo dõi quá trình làm bài thi của bất kì sinh viên nào trong phòng thi ngay trên máy chủ.
– Giao diện màn hình thi của sinh viên tiện lợi, dễ sử dụng. Sau khi sinh viên đã chọn đủ đáp án trong phần thi nào, thì phần thi đó sẽ được đổi màu. Điều này giúp sinh viên không bỏ sót câu trả lời trắc nghiệm.
Website: Qatmc.com – Mr. Minh 0904888779

Nguồn: https://tokodewasa.net/

Xem thêm bài viết khác: https://tokodewasa.net/cong-nghe/

All Comments

  • PHẦN MỀM KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM NT.TEST X5:

    https://www.youtube.com/watch?v=o1OsYp14oS4

    Nguyễn Ngọc Toàn June 19, 2020 12:35 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *